PërshkrimiPeak (08:00 deri 22:00)Off peak (22:00 deri 08:00)
Zona I fiks0.2080 EUR0.1040 EUR
Zona I Mobil0.3280 EUR0.2240 EUR
Zona II fiks0.2560 EUR0.1280 EUR
Zona II Mobil0.3760 EUR0.2480 EUR
Zona III fiks0.3040 EUR0.1520 EUR
Zona III Mobil0.4240 EUR0.2800 EUR
Zona IV fiks0.5600 EUR0.2800 EUR
Zona IV Mobil0.6800 EUR0.4000 EUR
Zona V fiks0.6560 EUR0.3280 EUR
Zona V Mobil0.7760 EUR0.4480 EUR
Zona VI Satelit4.0000 EUR4.0000 EUR