Pakot vetëm internet dhe GPON

Pakot vetëm internet

EmertimiCmimi me TVSHShpejtesiaLimiti
Internet 28.992 MbpsPa Limit
Internet 59.995 MbpsPa Limit
Internet 1012.9910 MbpsPa Limit
Internet 1516.9915 MbpsPa Limit
Internet 2019.9920 MbpsPa Limit
Internet 3022.9930 MbpsPa Limit
Internet 5027.9950 MbpsPa Limit
Internet 8033.9980 MbpsPa Limit
Internet 10038.99100 MbpsPa Limit

Pakot GPON promocionale

EmertimiCmimi me TVSHShpejtesiaLimiti
GPON A9.9915 MbpsPa Limit
GPON B12.9920 MbpsPa Limit
GPON C16.9930 MbpsPa Limit