EmertimiÇmimiFiksMobilPërfitimet
Tel NS15.99Pa Kufi150Per 12.00 EUR me teper ne muaj; i. Minuta pa kufi drejt rrjetit fiks te Telekomit te Kosoves dhe ii. 150 minuta drejt operatorit Vala, vlere deri 14.00 EUR
Tel 100008.9910000100Per 5.00 Eur me teper ne muaj; i. 10000 minuta drejt rrjetit fiks vlere deri 100.00 EUR ii. 100 minuta drejt operatorit Vala me vlere deri 9.00 EUR si dhe iii. 400 minuta ne 4 numra te nominuar te Vales me vlere deri ne 36.00 EUR cdo muaj.
Tel 3005.4930030Per 1.50 EUR me teper ne muaj; i. 300 minuta drejt rrjetit fiks, vlera 3.00 EUR dhe ii. 30 minuta thirrje drejt operatorit Vala, vlera 2.70 EUR
Tel 03.9900Linje e thjeshte me te gjitha thirrjet qe paguhen, taksa e mirembajtejes.