Konkurs për vend pune

1. Ekspert i Sigurisë së Rrjetit dhe Platformave të Telekomit të Kosovës (1 – ekzekutues)

Vendi Afati i fundit Konkursi Aplikacioni
Prishtinë 25.01.2020 ora 16:00 Shqip Shqip
Prishtinë 25.01.2020 ora 16:00 Serbisht Serbisht