Konkurs për vend pune

1. Kryeshef Ekzekutiv
2. Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit

Vendi
Prishtinë

Afati i fundit
13.06.2020

Konkursi Aplikacioni
Shqip Shqip
Serbisht Serbisht
Anglisht  
DEKLARATA NËN BETIM